dom white pismo white set white

АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

biz

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056)407-30-61

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Автотранспортний коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

50042, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, буд.26а (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон-факс: (056)407-30-61

електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.


ПОРЯДОК доступу до публічної інформації в Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ

Річний звіт директора Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 р.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 


 

08.02.2016 р. відбулися сбори трудового колективу, де був заслуханий та прийнятий до відома ЗВІТ директора Автотранспортного коледжу Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" про виконання умов контракту на період з 01.01.2015 по 31.12.2015

ПРОТОКОЛ №1 загальних сборів трудового колективу Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ 08 лютого 2016


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 

 
Усі права захищено. Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ. Україна, Кривий Ріг.