ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

 

 Автотранспортний коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

50042, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. вул. Едуарда Фукса, буд.26а (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон-факс: (056)407-30-61

електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

      Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

 • 1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

      Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
 • 5) несвоєчасне надання інформації;
 • 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 


 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.


ПОРЯДОК доступу до публічної інформації в Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ


           Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2020-2021 н.р.


Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 р. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 р.

Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2018 до 31.12.2019 р.

Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2018 до 31.12.2018 р.

Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2017 до 31.12.2017 р.

Річний звіт директора ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" Дубінецького Володимира Володимировича за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 р.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 


 

Договори оренди


08.02.2016 р. відбулися сбори трудового колективу, де був заслуханий та прийнятий до відома ЗВІТ директора Автотранспортного коледжу Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" про виконання умов контракту на період з 01.01.2015 по 31.12.2015


ПРОТОКОЛ №1 загальних сборів трудового колективу Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ 08 лютого 2016


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.