ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

ЦК організації перевезень та безпеки руху на автомобільному транспорті

Кабінет №335 «Комп’ютерний клас Правил дорожнього руху»

Основними завданнями навчального кабінету є: навчання здобувачів освіти  правилам дорожнього руху, відповідно до нормативів і вимог, що стосуються автотранспорту; використання комп'ютерів для вивчення та закріплення теоретичних знань з правил дорожнього руху; проведення практичних занять за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке симулює різні ситуації на дорозі та допомагає в усвідомленні правильної поведінки в них; розвиток навичок користування комп'ютерами в контексті автотранспортної сфери: робота з електронними картами, системами навігації, та іншими програмами, які використовуються в автомобільній індустрії; забезпечення здобувачів освіти  необхідними знаннями та навичками для безпечного керування автомобілем та дотримання правил дорожнього руху як водіїв у майбутньому.

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається: з навчальних програм, підручників, навчальних та методичнихпосібників, методичних вказівок, електронних підручників,на комп’ютерах встановлена електронна версія екзаменаційних білетів із правил дорожнього руху та теоретичний курс, який включає в себе відеоуроки з вивчення правил дорожнього руху, конструктивних особливостей та технічних характеристик автомобіля, основ безпечного керування ним. Перед іспитами у сервісних центрах МВС України здобувачі освіти проходять пробне тестування на комп’ютерах у навчальній аудиторії ВСП АФК КНУ.

Матеріально-технічне забезпечення кабінету складається з 10 комп’ютерів, стендів: «Дорожні Знаки», «Обов’язки водії механічних транспортних засобів», магнітно-маркерної дошки.

Відповідно до переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті в

навчальному кабінеті здійснюється освітній процес за такими напрямками:

– правила і безпека дорожнього руху;

– основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху;

– будова та основи технічного обслуговування автомобіля;

– медичне забезпечення безпеки дорожнього руху (перша допомога);

– практичне керування автомобілем.

Ці завдання спрямовані на підготовку здобувачів освіти  до професійної діяльності в сфері автомобільного транспорту, а також на формування в них відповідальності та усвідомлення важливості дотримання правил дорожнього руху.

image 123650291 1 image 123650291 2 image 123650291

 Кабінет №348 «Організація дорожнього руху»

Основними завданнями навчального кабінету є: надання здобувачам освіти теоретичних знань з організації дорожнього руху; використання автоматизованих та технічних засобів управління дорожнім рухом; стан аварійності дорожнього руху, пропускної спроможності доріг; аналіз отриманих результатів і використання методів організації і забезпечення безпеки дорожнього руху, формування основних принципів транспортної оцінки проектів транспортної інфраструктури міста.

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається
з навчальних програм, підручників, навчальних   та   методичних
посібників, методичних вказівок, електронних підручників.

Матеріально-технічне забезпечення кабінету складається з мультимедійного обладнання, стендів, магнітно-маркерної дошки.

Відповідно до переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Організація та регулювання дорожнього руху в навчальному кабінеті також здійснюється освітній процес з таких дисциплін: «Організація дорожнього руху», «Технічні засоби організації дорожнього руху», «Транспортне планування міст», «Автоматичні засоби організації дорожнього руху», «Дорожньо-будівельні машини».

imgonline-com-ua-CompressBySize-Sa6rCJNpwrnF imgonline-com-ua-CompressBySize-PltEhKrg3M6mT
 

Кабінет №350 «Автомобільних вантажних перевезень»

 

Основними завданнями навчального кабінету є: надання здобувачам освіти теоретичних знань з організації та управління перевезенням вантажів та взаємодії видів транспорту; логістичні операції на автомобільному транспорті; транспортно-експедиторського обслуговування вантажів; проектування окремих елементів транспортно-складських систем.

 

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається
з навчальних програм, підручників, навчальних   та   методичних
посібників, методичних вказівок, електронних підручників.

 

Матеріально-технічне забезпечення кабінету складається з мультимедійного обладнання, стендів, магнітно-маркерної дошки.

 

Відповідно до переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті в навчальному кабінеті також здійснюється освітній процес з таких дисциплін: «Організація вантажних перевезень», «Вантажознавство», «Транспортна логістика», «Міжнародні автомобільні перевезення», «Взаємодія видів транспорту».

imgonline-com-ua-CompressBySize-slO3vo1z5W1 imgonline-com-ua-CompressBySize-N1eqcB936MAJ6m1 imgonline-com-ua-CompressBySize-Vdhr9kL89C306P
 

Кабінет №352. «Правил та безпеки дорожнього руху»


 

Основною метою навчального кабінету «Правила та безпека дорожнього руху» є забезпечення оптимальних умов щодо організації навчально-виховного процесу у коледжі. Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання навчальної дисципліни, підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних досягнень і прищепленню інтересів здобувачам освіти до навчальної дисципліни. Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває великі можливості заняття.

 

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, методичних вказівок, навчальних посібниках.

 

Матеріально-технічне забезпечення кабінету складається зі стендів дорожні знаки, планшетів із зображенням різних транспортних засобів, дошки, зразок комплектності автомобіля, моделями світлофорів різних типів. В кабінеті є такі стенди:

 

  • Сигнали регулювальника
  • Схема маршруту
  • Сигнали світлофора,
  • Рух через залізничні переїзди,
  • Дорожня розмітка

 

 

 

Відповідно до переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті в навчальному кабінеті здійснюється освітній процес за такими напрямками:

 

основи безпечного керування автомобілем, правила та безпека дорожнього руху, безпека руху, будова та технічне обслуговування автомобіля.

 

Кабінет створено для засвоєння здобувачами освіти змісту Правил дорожнього руху, формування в них умінь використати знання Правил для прийняття правильних рішень у практичній діяльності по керуванню транспортним засобом, з'ясування студентами необхідності й можливості попередження аварійності на автотранспорті. Здобувачі освіти повинні одержати тверді знання правил дорожнього руху, а також знання, необхідну техніку для організації роботи з безпеки руху в умовах автомобільного підприємства.


imgonline-com-ua-CompressBySize-0naVxaOhdyw imgonline-com-ua-CompressBySize-N6eebHHGVVw imgonline-com-ua-CompressBySize-Eox9ARNtd7G
 

Кабінет №354 «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг»


 

Основними завданнями навчального кабінету є: надання здобувачам освіти теоретичних знань необхідних в дорожній галузі з експлуатації автомобільних доріг та дорожніх споруд, підвищення безпеки руху.

 

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних   та   методичних посібників, методичних вказівок, електронних підручників, що дає навички з визначення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та їх утримання.

 

Матеріально-технічне забезпечення кабінету складається з мультимедійного обладнання, стендів, магнітно-маркерної дошки.

 

Відповідно до переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Організаціятарегулюваннядорожньогоруху» в навчальному кабінеті також здійснюється освітній процес з дисципліни «Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод»

imgonline-com-ua-CompressBySize-70hPxTdLWoE imgonline-com-ua-CompressBySize-3oW328Rc71yVJ9q imgonline-com-ua-CompressBySize-oKDEfmnlEE


 


 


 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.