ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Студентське самоврядування

    Студентське самоврядування в Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ складалось як студентсько-викладацьке співуправління. Залежно від масштабності колективної творчої справи, яку організовують студенти, створюється велика або мала ініціативна група студентів під керівництвом консультанта (класного керівника, вихователя, завідуючого відділенням, заступника директора).           

     Приєднання України до Болонського процесу значно розширює демократичні засади освітнього процесу, відкриває можливості студентів брати участь у  виконанні великомасштабних навчальних завдань.

    Студентська Рада коледжу – вищий орган самоврядування, що координує студентське життя.

    Діяльність студентської Ради спрямована на кожного окремого студента коледжу.

    Завдання керівного органу студентської Ради полягає в тому, щоб не виключати зі спільноти людей з іншою точкою зору або іншим способом мислення, а знаходити гідне застосування їх думок.

Рада коледжу об’єднує зусилля всіх підрозділів Коледжу щодо створення умов для:

    - особистісного розвитку молоді;

    - самовизначення студентів;

    - формування позитивних міжособистісних взаємин;

    - конструктивного ставлення до власної стратегії життя;

    - активної громадської позиції;

    - підготовки лідерів – майбутніх лідерів суспільства;

    - впровадження інноваційних навчальних технологій;

    Самоврядування – це самостійна суспільна діяльність студентів по реалізації функцій управління коледжем.

Мета організації самоврядування в Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ:

 - забезпечення і захист прав та інтересів студентів в тому, що стосується навчально-виховного процесу;

- сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;

- формування у студентів відчуття відповідальності, уміння вирішувати соціальні, економічні, культурно-освітні проблеми, самоосвіта;

- органи студентського самоврядування – середовище спілкування і взаємодії молоді;

- органи студентського самоврядування – посередник між адміністрацією коледжу і  студентським колективом.

    У межах впровадження студентського самоврядування голова ради коледжу є членом Педагогічної Ради. Голова студентської ради та студентської профспілки є членами адміністративної ради коледжу.

    У практиці коледжу спільні «Круглі столи» (адміністративно – студентські ) з вирішення нагальних питань студентства та життя Коледжу в цілому, що проводяться не рідше одного разу на семестр або за необхідністю.

    Для оперативного обміну інформацією між адміністрацією, педколективом та студентами Коледжу працюють постійно діючі «Скриньки довіри» зі зворотнім зв’язком.

    На рівнях груп, курсів, відділень, Коледжу в цілому студентські активи беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо морального та матеріального заохочення студентів Коледжу.

    В межах роботи студентської Ради Коледжу успішно реалізуються молодіжні проекти: програма спілкування «Рівний-рівному».

    З 2013 року працює волонтерський загін «Співдружність»; студентські засоби масової інформації (ЗМІ) – з 2014 працює студентська редколегія газети «Автодор».

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.