ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Студентам заочної форми навчання

Опитування з питань забезпечення якості освітньої діяльності коледжу


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

У ВСП "Автотранспортний фаховий коледж КНУ" ви отримуєте вищу освіту за заочною формою навчання та маєте можливість використовувати технології дистанційної освіти в учбовому процесі.

Навчання організовано у відповідності з графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:

  • установчої сесії ( І курс );
  • заліково-екзаменаційних сесій;
  • консультаційних занять ( по суботах );
  • самостійної роботи студента в міжсесійний період.

 

Студенти, що навчаються без відриву від виробництва мають право на оплачувану додаткову відпустку згідно графіку навчального процесу, де передбачено дві заліково-екзаменаційні сесії для студентів ІІ – ІV курсів,    для студентів І курсу – три: установча та дві заліково-екзаменаційні сесії.

Сесії І-ІІ курсів передбачають 30 календарних днів,  ІІІ- ІV курсів – 40 календарних днів у навчальному році. Установча сесія, як правило, проводиться у вересні, зимова заліково-екзаменаційна сесія – в січні, літня заліково-екзаменаційна сесія – в червні.

Розклад сесій та консультаційних занять, графік навчального процесу, положення про порядок навчання студентів за заочною формою, робочі навчальні плани за спеціальностями розміщуються на інформаційному стенді заочної форми навчання та офіційному сайті коледжу attknu.com.ua на сторінці «Студентам заочної форми навчання».

Виклик студентів на сесію відбувається згідно графіку навчального процесу довідкою-викликом на основі ст. 215-219 Кодексу законів про працю України та ст.15 Закону України «Про відпустки», при умові, що студент успішно виконує навчальний план. Довідка-виклик видається студенту особисто за два тижні до початку сесії.

 


 

ГРАФІК навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік для заочної форми навчання

 


 

Розклад занять I курсу заочної форми навчання

Розклад занять II курсу заочної форми навчання

 


Розклад консультацій I та ІІ курсу заочної форми навчання

  

Розклад залікової сесії

Розклад екзаменаційної сесії

Розклад індивідуальних занять

 


 

 

Анотації "Експлуатаційне утримання транспортних споруд"

Анотації "Організація та безпека на транспорті"

Анотації "Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод"

Анотації "Транспортне право"

Анотації "Транспортні шляхи та сполучення"


 


 

 Положення про порядок навчання студентів за заочною формою


 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.