ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 494-83-23

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Вибіркові навчальні дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра "Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт".

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування". Галузь знань 13 "Механічна інженерія",а саме:

    Перший блок:

Другий блок:

Перелік вибіркових дисциплін заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".   

Спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Галузь знань 27 "Транспорт",а саме:

    Перший блок:

    Другий блок:

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.