ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Про нас

Про нас

           Згідно з розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 3 листопада 1962 р.

№1858-Р в січні 1963 р. на Криворіжжі організований технікум автомобільного транспорту.

У 1964 році Радою Народного господарства Дніпропетровського економічного району прийнято рішення про побудову нового навчального комплексу на 960 студентів і у 1969 році нове приміщення технікуму здано в експлуатацію за адресою Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26.

До 1968 року технікум був вузько спеціалізованим, навчання здійснювалося лише за двома спеціальностями: «Експлуатація автотранспорту» та «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів». Згідно розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16.07.68 №1310 технікум перейменовується в Криворізький технікум гірничого транспорту. Введена спеціалізація по підготовці спеціалістів для роботи на великовантажних кар'єрних автомобілях.

У 1990 році Наказом Міністерства металургії СРСР №823 від 01.11.1990 року як експеримент технікум  реорганізований в Криворізький автотранспортний коледж.

Наказом Міністерства промисловості України від 03.02.93 р. №12 Криворізький автотранспортний коледж перейменовано в Криворізький автотранспортний технікум. 

Перший директор - В`язовський Іван Костянтинович

 

Vjazovskj1

 

З метою реалізації Закону України «Про освіту», забезпечення оптимізації та високої якості підготовки фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу навчальних закладів, забезпечення студентів базами практики, а випускників - працевлаштуванням Наказом Міністерства освіти України №133 від 10.05.99 р. при Криворізькому автотранспортному технікумі створено навчально-виробничий комплекс, до складу якого увійшли ПТНЗ №29, Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, середні загальноосвітні школи № 36, 44, 49, 52, 62, 86; територіально-виробниче об'єднання «Кривбасавтотранс» та інші автотранспортні підприємства міста.

У 2004 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.04 року №525 Криворізький автотранспортний технікум став структурним підрозділом Криворізького технічного університету і перейменований у Криворізький Автотранспортний технікум Криворізького технічного університету, що дозволило здійснювати координацію спільної діяльності для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти, ефективно використовувати навчально-лабораторну та виробничу базу та вирішувати питання підвищення професійної майстерності викладачів технікуму шляхом стажування на відповідних кафедрах університету.

З 2011 року згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту   України   від   06.10.2011   №1155   Криворізький   автотранспортний технікум   Криворізького технічного університету перейменований   в Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу « Криворізький національний університет».

На виконання наказу в.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» від 17.02.2015 року  №70 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів університету»  Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» перейменовано в Автотранспортний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

       За більш ніж 50 років діяльності у коледжі підготовлено більше 20 тисяч молодших спеціалістів . Контингент студентів нині складає 757 осіб денної форми навчання та 89 осіб заочної форми навчання. Підготовка здійснюється на базі 9 та 11 класів за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

-  Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт.

       Освітньо-професійна програма  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

-  Спеціальність: 275 Транспортні техноголії на автомобільному транспорті.

          Освітньо-професійна програма  «Організація перевезень

           і управління на автомобільному транспорті»;

      Освітньо-професійна програма  «Організація та регулювання дорожнього руху»;

-  Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування.

      Освітньо-професійна програма  «Експлуатація   та   ремонт   підйомно-транспортних,   будівельних і дорожніх машин та обладнання»; 

      Освітньо-професійна програма  «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»;

-  Спеціальність: 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка.

      Освітньо-професійна програма    «Обслуговування   та   ремонт   електрообладнання   автомобілів і тракторів».

До послуг студентів три навчальних корпуси, обладнані лекційні аудиторії та лабораторії, кабінет дипломного і курсового проектування, три комп'ютерні класи, читальна зала, бібліотека, актова зала, студентська їдальня, дев'ятиповерховий гуртожиток. Для посилення практичної складової підготовки майбутніх фахівців, а також отримання ними робітничих професій обладнані два тренажерних класи, працюють навчально-виробничі майстерні, комплексний гараж на 19 одиниць автомототранспорту, навчальний полігон.

У коледжі проводиться підготовка водіїв категорії А1,А, В, С1,С.

З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у коледжі створено десять циклових комісій. Досвід роботи педагогічного колективу з питань «Співпраця з соціальними партнерами - запорука якісної підготовки фахівців», «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців при проведенні тижнів циклових комісій» був представлений на засіданнях обласної Ради директорів 2008 та 2012 років.

      Студентство і викладачі живуть цікавим життям, проводяться традиційні та нові за змістом і формою професійні конкурси, конференції, олімпіади, тренінги, спортивні змагання, а інформація щодо них накопичується на сайті навчального закладу.


Детальнішу інформацію про коледж Ви можете отримати переглянувши  фільм. 

 

 

 

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.