ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

biz

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 494-83-23

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Положення
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу від 27.05.2020
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію від 27.05.2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду
ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду
ПОЛОЖЕННЯ про відділення коледжу
ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію
ПОЛОЖЕННЯ про юридичну службу коледжу
ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку
ПОЛОЖЕННЯ про Раду профілактики
ПОЛОЖЕННЯ про студентську Раду самоврядування
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань студентів
ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів
ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідницької роботи студентів
ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів
ПОЛОЖЕННЯ про організацію і порядок підготовки водіїв транспортних засобів
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію
ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і массового спорту
ПОЛОЖЕННЯ про спеціальну медичну групу з фізичної культури та фізичного втховання
ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів за навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення, навчання за рахунок коштів державного бюджету
ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників бібліотеки
ПОЛОЖЕННЯ про взаємовідвідування навчальних занять викладачів коледжу
ПОЛОЖЕННЯ про відкриті заняття
ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення
КОДЕКС академічної доброчесності
 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.