ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості віщої освіти Фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу від 08.09.2023

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення дипломного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення соціальних стипендій (нова редакція)

Правила призначення та виплати академічих стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів

ПОЛОЖЕННЯ про  дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

ПОЛОЖЕННЯ про затвердження форм документів про фахову передвищу освіту

Стандарт СТОУ

ПОЛОЖЕННЯ Про академічну різницю

Методичні рекомендації - Організація діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період (зі змінами)

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний план здобувача освіти

Додатки - Індивідуальний план здобувача освіти

 ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми 01.03.2023
ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 01.03.2023

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду 04.11.2021
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду 22.06.2022
ПОЛОЖЕННЯ про відділення коледжу 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про юридичну службу коледжу 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про Раду профілактики 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про студентську Раду самоврядування 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань студентів 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідницької роботи студентів 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про організацію і порядок підготовки водіїв транспортних засобів 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію 01.03.2023
ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і массового спорту 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про спеціальну медичну групу з фізичної культури та фізичного виховання 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів за навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення, навчання за рахунок коштів державного бюджету 04.11.2021
ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 13.10.2023
ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників бібліотеки 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про взаємовідвідування навчальних занять викладачів коледжу 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про відкриті заняття 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність 04.09.2020
ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення 04.09.2020
КОДЕКС академічної доброчесності

ПОЛОЖЕННЯ - Закритий доступ

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.