dom white pismo white set white

АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

biz

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056)407-30-61

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

АВТОМОБІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ IМЕНI І. К. В`ЯЗОВСЬКОГО

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт.

Спеціалізація 274.01 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

  У розвитку економіки України важлива  роль належить  транспорту, що забезпечує життєдіяльність населення, розвиток економіки держави, збереження обороноздатності та можливість досягнення високих зовнішньоекономічних відносин країни. Обравши спеціальність  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», студенти отримають базовий комплекс знань, умінь та навичок професійного рівня щодо обслуговування та ремонту автомобілів.

slesarniy ford

Кваліфікація – механік.

Сфери діяльності:  конструювання, експлуатація, ремонт та виробництво автомобілів. Молодший спеціаліст готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутах та бюро, ремонтних службах.Після закінчення випускники можуть працювати:

- Механік;

- Механік автомобільної колони (гаража);1-1

- Механік з ремонту транспорту;

- Механік дільниці;

- Механік цеху;

- Механік виробництва;

- Технік-конструктор (механіка);

- Технік-технолог (механіка).

Робочі професії: слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії «С».


Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

 

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

  

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елктромеханіка.

Спеціалізація 141.01 «Обслуговування та ремонт електрообладнаня автомобілів  і тракторів».

Зростає кількість транспортних засобів іноземного та вітчизняного виробництва з сучасним електричним, електронним та мікропроцесорним обладнанням, яке при обслуговуванні потребує висококваліфікованих фахівців. Сучасні транспортні засоби неможливо експлуатувати без періодичного кваліфікованого технічного та діагностичного втручання в їх електричні та електронні комплекси. Обравши спеціальність з кваліфікацією електромеханіка студент отримує підготовку для професійної діяльності   з     технічного обслуговування   і ремонту електротехнічного і електронного устаткування автомобілів і тракторів.

slide-analisis1Кваліфікація – електромеханік

Сфери діяльності:  робота на підприємствах, які експлуатують авто-тракторну техніку  (в т.ч. спеціалізовану сільськогосподарського призначення) незалежно від форм власності: автотранспортні підприємства, сервісні станції та пункти ТО автомобілів, тракторів, комбайнів, сільськогосподарські підприємства, машиннотракторні станції.

Після закінчення випускники можуть працювати:

-         технік з експлуатації та ремонту устаткування;

-         технік з налагодження та випробувань;3-2

-         майстер ремонтної дільниці;

-         механік з ремонту електрообладнання

          автомобілів і тракторів;

-         акумуляторник.

Робочі професії:  водій категорії «С»

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 
Відділення транспортних технологій

Спеціальність 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті. 

Спеціалізація 275.03.02 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

  В ефективному веденні виробничої діяльності в державі важливе значення відіграє автомобільний транспорт. Потреба у фахівцях з організації перевезень нині є актуальною та обумовлена збільшенням видів і кількості автотранспорту в різних галузях господарства. Випускник спеціальності «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» оперує методами аналізу сучасного стану вантажних і пасажирських перевезень; володіє загальнонауковими та професійними компетенціями з розробки заходів поліпшення організації перевезень; знає і застосовує передові системи диспетчерського управління рухом автомобілів; володіє сучасними методами планування та управління на автомобільному транспорті.

opa

Кваліфікація: технік-технолог (механіка)

Сфера діяльності: Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу підвищити ефективність роботи автомобільного транспорту, з врахуванням транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг, взаємодії різних видів транспорту, наявних технічних засобів та безпеки руху, здійснювати організацію і управління перевезеннями вантажів та пасажирів у внутрішньодержавному та міжнародному сполученні, оптимізувати технологічні процеси перевезення і доставки вантажів.

 Після закінчення випускники можуть працювати:

  • - менеджерами транспортного відділу підприємств;
  • - спеціалістами управління автомобільного транспорту та інфраструктури;
  • - працівниками науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю.

Робочі професії: водій категорії «С»

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

  Спеціалізація 275.03.01 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

    Технік-організатор дорожнього руху готується до професійної роботи в спеціалізованих службах організації дорожнього руху шляхово-експлуатаційних, шляхових ремонтно-будівельних організаціях, шляхових ремонтно-будівельних організацій  України, Службах нагляду за станом автомобільних шляхів і вулиць та вантажно-планувальних організаціях ДАІ МВС України; в проектних, науково-дослідницьких, архітектурно-планувальних умов для безперешкодного і безпечного руху транспорту і пішоходів, в тому числі територіальних органах виконавчої влади, службах безпеки дорожнього руху підприємств та установ, які займаються експлуатацією транспортних засобів. 

ordr

Кваліфікація: інженер з безпеки руху

Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу здійснювати керування і організацію дорожнього руху, організацію і управління автоперевезеннями. Фахівці володіють комп’ютерними технологіями з організації дорожнього руху і управління на автомобільному транспорті.


Після закінчення випускники можуть працювати: 

- інженерами з організації та безпеки руху автотранспортних підприємств;

-  спеціалістами служби нагляду за станом автомобільних доріг, шляхово-ремонтних та шляхово-експлуатаційних управлінь;

- інженерами відділу організації та безпеки руху Державної автомобільної інспекції;

- експертами страхових компаній;

- працівниками науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю.

Робочі професії: водій категорії «С»

Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

Проходження навчально-виробничих практик в автотранспортних підприємствах міста і ДАІ

 
Механічне відділення

  

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування.

Спеціалізація 133.01 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

 

Однією з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортної інфраструктури. Успішному функціонуванню цієї галузі, повному забезпеченні її кваліфікованими кадрами допомагає спеціальність "Експлуатація та ремонт підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання ", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця здатного розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.

 

ERMO

Кваліфікація: Інженерна механіка (механік)

 Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади слюсарів, майстрів, електромеханіків, обслуговувати підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машин і обладнання. Фахівці володіють прогресивними методами удосконалення безпеки проведення робіт по експлуатації перевантажувальних робіт.

Після закінчення випускники можуть працювати: 

 - механік (механік дільниці або механік ремонтної майстерні);

- майстер ( виробничої дільниці );

- технік-технолог;

- технік-конструктор;

- майстер-налагоджувальник;

- майстер-діагност;

на СТО з обслуговування легкових та вантажних автомобілів, на підприємствах гірничорудного комплексу, тобто там, де є будь-які машини або механізми.

Робочі професії: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Спеціалізація 133.02 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

 

     Актуальність і перспективи підготовки  кадрів для сучасних потреб промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу є незаперечною. Потреби підприємств, що пов’язані з транспортно-перевантажувальними та вантажопідіймальними роботами забезпечує спеціальність «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

EMAR     Кваліфікація: інженерна механіка (технік-електромеханік ).

Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають забезпечити роботу та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх механізмів і обладнання  на підприємствах різної форми власності в якості фахівця з електромеханіки. Фахівці володіють прогресивними методами організації, планування і виконання рішень по забезпечення безпеки при роботі з автоматизованими механізмами.

Первинні посади:  електрик дільниці, електромеханік, електромеханік груповий перевантажувальних машин, електромеханік дільниці,електромеханік з підіймальних установок.

Робочі професії: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 5 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 Усі права захищено. Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ. Україна, Кривий Ріг.