ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

АВТОМОБІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ IМЕНI І. К. В`ЯЗОВСЬКОГО

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професіна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

  У розвитку економіки України важлива  роль належить  транспорту, що забезпечує життєдіяльність населення, розвиток економіки держави, збереження обороноздатності та можливість досягнення високих зовнішньоекономічних відносин країни. Обравши спеціальність  «Автомобільний транспорт», студенти отримають базовий комплекс знань, умінь та навичок професійного рівня щодо обслуговування та ремонту автомобілів.

slesarniy ford

Кваліфікація – механік.

Сфери діяльності:  організація обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, технічна експлуатація автомобільних засобів, організація роботи структурних підрозділів автотранспортних підприємств.


Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

- механік автомобільної колони (гаража);

1-1

- механік з ремонту транспорту;

- механік дільниці;

- механік цеху;

- механік;

- механік виробництва;

- механік навчального полігону;

- механік-налагоджувальник;

- технік-з експлуатації та ремонту устаткування;

- технік-конструктор (механіка).


Робітничі професії: слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії «С».


Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців;

заочна форма на основі кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" - 2 роки.

 

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

  

 
Відділення транспортних технологій

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

  В ефективному веденні виробничої діяльності в державі важливе значення відіграє автомобільний транспорт. Потреба у фахівцях з організації перевезень нині є актуальною та обумовлена збільшенням видів і кількості автотранспорту в різних галузях господарства. Випускник спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» оперує методами аналізу сучасного стану вантажних і пасажирських перевезень; володіє загальнонауковими та професійними компетенціями з розробки заходів поліпшення організації перевезень; знає і застосовує передові системи диспетчерського управління рухом автомобілів; володіє сучасними методами планування та управління на автомобільному транспорті.

opa


Кваліфікація: технік-технолог (механіка)

Сфера діяльності: організація та управління перевезеннями вантажів та пасажирів у внутрішньодержавному та міжнародному сполученні, підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту.

 

Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

 • - технік-технолог (механіка);

  - диспетчер автомобільного транспорту;

  - диспетчер з міжнародних перевезень;

  - диспетчер служби перевезень;

  - технік-інспектор з контролю за використанням палива;

  - ревізор з безпеки руху;

  - ревізор автомобільного транспорту;

  - експедітор транспортний;

  - оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на 

 • автомобільному транспорті.


Робітничі професії: водій категорії «С»

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців;

заочна форма на основі кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" - 2 роки 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

  Освітньо-професійна програма 

«Організація та регулювання дорожнього руху» 

    Технік-організатор дорожнього руху готується до професійної роботи в спеціалізованих службах організації дорожнього руху шляхово-експлуатаційних, шляхових ремонтно-будівельних організацій України, Службах нагляду за станом автомобільних шляхів і вулиць та вантажно-планувальних організаціях ДАІ МВС України; в проектних, науково-дослідницьких, архітектурно-планувальних умов для безперешкодного і безпечного руху транспорту і пішоходів, в тому числі територіальних органах виконавчої влади, службах безпеки дорожнього руху підприємств та установ, які займаються експлуатацією транспортних засобів. 

ordr

Кваліфікація: інженер з безпеки руху

Сфера діяльності: організація та керування дорожнім рухом з використанням комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення, експертизи дорожньо-транспортних пригод, покращення транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг.


Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

 

- інженер з безпеки руху;

- інженер з технічного нагляду;

- інженер інспектор;

- інспектор шляховий;

- ревізор автомобільного транспорту;

- ревізор з безпеки руху;

 

Робітничі професії: водій категорії «С»

Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

Проходження навчально-виробничих практик в автотранспортних підприємствах міста і ДАІ

 
Механічне відділення

  

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професіна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

 

Однією з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортної інфраструктури. Успішному функціонуванню цієї галузі, повному забезпеченні її кваліфікованими кадрами допомагає освітньо-професійна програма "Експлуатація та ремонт підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання ", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця здатного розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.

 

ERMOКваліфікація: механік

Сфера діяльності: організація надійної, безаварійної, технічної експлуатації підйомно-транспортних машин, технічне обслуговування, ремонт та удосконалення будівельних та дорожніх машин і обладнання, організація та впровадження сучасних технологій ремонтних робіт на підприємстві.

 

 Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

- механік;

- механік автомобільної колони;

- механік з підіймальних установ;

- механік з кранового господарства;

- механік перевантажувальних машин;

- механік цеху.

 

Робітничі професії: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації


Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Освітньо-професіна програма «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

 

     Актуальність і перспективи підготовки  кадрів для сучасних потреб промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу є незаперечною. Потреби підприємств, що пов’язані з транспортно-перевантажувальними та вантажопідіймальними роботами забезпечує освітньо-професійна програма «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

EMAR     Кваліфікація: електромеханік.

Сфера діяльності: організація експлуатації та ремонту машин і обладнання, що виконують перевантажувальні роботи і переміщення вантажів, автоматичне регулювання роботи машин, пристроїв та їх окремих вузлів, автоматичний контроль і захист механізмів від перевантаження та помилкової роботи обладнання,                                                                  обслуговування та ремонт електричних мереж підприємств.

 

Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

- диспетчер електромеханічної служби;

- диспетчер електропідстанції;

- електрик дільниці;

- елеклтрик цеху;

- елктромеханік;

- електромеханік дільниці;

- енергетик цеху.

Робітничі професії: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 5 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки;

заочна форма на основі кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" - 1 рік 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елктромеханіка

Освітньо-професіна програма «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів  і тракторів».

Зростає кількість транспортних засобів іноземного та вітчизняного виробництва з сучасним електричним, електронним та мікропроцесорним обладнанням, яке при обслуговуванні потребує висококваліфікованих фахівців. Сучасні транспортні засоби неможливо експлуатувати без періодичного кваліфікованого технічного та діагностичного втручання в їх електричні та електронні комплекси. Обравши спеціальність з кваліфікацією електромеханіка студент отримує підготовку для професійної діяльності   з     технічного обслуговування   і ремонту електротехнічного і електронного устаткування автомобілів і тракторів.

slide-analisis1Кваліфікація – електромеханік

Сфери діяльності: організація технічного обслуговування та ремонту електрообладнання автомобілів і тракторів, діагностика електричних систем і комплексів сучасних автомобілів, організація роботи підрозділів підприємств з діагностики та ремонту електроустаткування.

Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

-  електромеханік;3-2

-  технік-електрик;

-  технік-конструктор (електротехніка);

-  технік-технолог (електротехніка);

-  технік-конструктор (електроніка);

-  технік-технолог (електроніка);

Робітничі професії:  водій категорії «С»

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.