dom white pismo white set white

АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

biz

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056)407-30-61

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Механічне відділення

  

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування.

Спеціалізація 133.01 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

 

Однією з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортної інфраструктури. Успішному функціонуванню цієї галузі, повному забезпеченні її кваліфікованими кадрами допомагає спеціальність "Експлуатація та ремонт підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання ", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця здатного розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.

 

ERMO

Кваліфікація: Інженерна механіка (механік)

 Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади слюсарів, майстрів, електромеханіків, обслуговувати підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машин і обладнання. Фахівці володіють прогресивними методами удосконалення безпеки проведення робіт по експлуатації перевантажувальних робіт.

Після закінчення випускники можуть працювати: 

 - механік (механік дільниці або механік ремонтної майстерні);

- майстер ( виробничої дільниці );

- технік-технолог;

- технік-конструктор;

- майстер-налагоджувальник;

- майстер-діагност;

на СТО з обслуговування легкових та вантажних автомобілів, на підприємствах гірничорудного комплексу, тобто там, де є будь-які машини або механізми.

Робочі професії: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Спеціалізація 133.02 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

 

     Актуальність і перспективи підготовки  кадрів для сучасних потреб промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу є незаперечною. Потреби підприємств, що пов’язані з транспортно-перевантажувальними та вантажопідіймальними роботами забезпечує спеціальність «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

EMAR     Кваліфікація: інженерна механіка (технік-електромеханік ).

Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають забезпечити роботу та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх механізмів і обладнання  на підприємствах різної форми власності в якості фахівця з електромеханіки. Фахівці володіють прогресивними методами організації, планування і виконання рішень по забезпечення безпеки при роботі з автоматизованими механізмами.

Первинні посади:  електрик дільниці, електромеханік, електромеханік груповий перевантажувальних машин, електромеханік дільниці,електромеханік з підіймальних установок.

Робочі професії: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 5 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 
Усі права захищено. Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ. Україна, Кривий Ріг.