ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

dom white pismo white set white


Дніпропетровська обл, Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса (Тухачевського), буд.26а

Звідки Ви дізнались про коледж?
 

map

res

drcoz

160x78

Наша адреса:

Телефон-факс: (056) 411-50-07

Поштова адреса: 50042,

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг,

вул. Едуарда Фукса

(Тухачевського), буд.26а

Електронна пошта: atkknu@gmail.com

Механічне відділення

  

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професіна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

 

Однією з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортної інфраструктури. Успішному функціонуванню цієї галузі, повному забезпеченні її кваліфікованими кадрами допомагає освітньо-професійна програма "Експлуатація та ремонт підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання ", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця здатного розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.

 

ERMOКваліфікація: механік

Сфера діяльності: організація надійної, безаварійної, технічної експлуатації підйомно-транспортних машин, технічне обслуговування, ремонт та удосконалення будівельних та дорожніх машин і обладнання, організація та впровадження сучасних технологій ремонтних робіт на підприємстві.

 

 Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

- механік;

- механік автомобільної колони;

- механік з підіймальних установ;

- механік з кранового господарства;

- механік перевантажувальних машин;

- механік цеху.

 

Робітничі професії: слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації


Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Освітньо-професіна програма «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

 

     Актуальність і перспективи підготовки  кадрів для сучасних потреб промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу є незаперечною. Потреби підприємств, що пов’язані з транспортно-перевантажувальними та вантажопідіймальними роботами забезпечує освітньо-професійна програма «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

EMAR     Кваліфікація: електромеханік.

Сфера діяльності: організація експлуатації та ремонту машин і обладнання, що виконують перевантажувальні роботи і переміщення вантажів, автоматичне регулювання роботи машин, пристроїв та їх окремих вузлів, автоматичний контроль і захист механізмів від перевантаження та помилкової роботи обладнання,                                                                  обслуговування та ремонт електричних мереж підприємств.

 

Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

- диспетчер електромеханічної служби;

- диспетчер електропідстанції;

- електрик дільниці;

- елеклтрик цеху;

- елктромеханік;

- електромеханік дільниці;

- енергетик цеху.

Робітничі професії: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Термін навчання: 

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 5 місяців;

заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки;

заочна форма на основі кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" - 1 рік 5 місяців.

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елктромеханіка

Освітньо-професіна програма «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів  і тракторів».

Зростає кількість транспортних засобів іноземного та вітчизняного виробництва з сучасним електричним, електронним та мікропроцесорним обладнанням, яке при обслуговуванні потребує висококваліфікованих фахівців. Сучасні транспортні засоби неможливо експлуатувати без періодичного кваліфікованого технічного та діагностичного втручання в їх електричні та електронні комплекси. Обравши спеціальність з кваліфікацією електромеханіка студент отримує підготовку для професійної діяльності   з     технічного обслуговування   і ремонту електротехнічного і електронного устаткування автомобілів і тракторів.

slide-analisis1Кваліфікація – електромеханік

Сфери діяльності: організація технічного обслуговування та ремонту електрообладнання автомобілів і тракторів, діагностика електричних систем і комплексів сучасних автомобілів, організація роботи підрозділів підприємств з діагностики та ремонту електроустаткування.

Після закінчення коледжу випускники можуть займати посади:

-  електромеханік;3-2

-  технік-електрик;

-  технік-конструктор (електротехніка);

-  технік-технолог (електротехніка);

-  технік-конструктор (електроніка);

-  технік-технолог (електроніка);

Робітничі професії:  водій категорії «С»

Термін навчання:

денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Навчально-матеріальна база спеціальності

 

 
Усі права захищено. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького Національного Університету. Україна, Кривий Ріг.